Kum; silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından ya da kayaların parçalanmasıyla oluşan, genellikle kuvars esaslı granüler malzemedir Çapı 0 06 - 2 mm arasındadır Daha küçük parçacığı olan, mil ise, 0 0625 mm ile 0 004 mm arasındadır Kum, kuru veya doygun halde kohezyonsuzdur, ancak rutubetli halde belirgin bir kohezyonu vardır Kum ince bölünmüş kayaç ve mineral parçacıklardan oluşmuş doğal bir taneli malzemye denir Jeologlar tarafından kullanıldığı gibi, kum parçacıkları 0 0625mm (ya da 1 / 16 mm veya 62 5 mikrometre) 2 milimetreye kadar çap aralığında Bu aralığın büyüklüğü bir birey parçacık bir kum tanesi denir Amerika Birleşik Devletleri'nde, kum sık büyüklüğüne göre beş alt kategoriye ayrılır: -, ince kum çok ince kum (? mm çapında 1 / 16) (? mm - ¼ mm), orta kum (¼ mm - ½ mm) , kum (½ mm - 1 mm) kaba ve çok kaba kum (1 mm - 2 mm) Bu ölçülerin Krumbein phi ölçekli dayalı olduğu mm büyüklükte ? =-log tabanı 2 boyutu Bu ölçekte, kum ? değeri tam sayı de alt kategoriler arasında bölünmeler ile, 4 -1 arasında değişir